Käitumiskontrolli rakendamine ja mõju korduvkuritegevuse ohjamisel KarS § 424 kohtuasjades Eesti maakohtute 2021. ja 2022. aasta kohtuotsuste põhjal

Date

2024

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Description

Keywords

karistusõigus, joobes juhtimine|, karistused, käitumiskontroll, retsidiivsus (õigus), magistritööd, võrguväljaanded

Citation