Tartu ülikooli patoloogia instituudi ringauditoorium uues anatoomikumis u. 1925. a.