Tootmistööliste töösoorituse juhtimine Draka Keila Cables näitel