Praktikumimaterjal: automatiseeritud graafilise kasutajaliidese testimine

Date

2019

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Käesoleva bakalaureusetöö eesmärk on praktikumimaterjalide loomine graafilise kasutajaliidese testimise kohta Tartu Ülikooli kursuse “Tarkvara testimine” (LTAT.05.006) jaoks. Töös kirjeldatakse praktikumimaterjalide eesmärki, töö käigus loodud materjale, analüüsitakse tagasisidet ja tehakse ettepanekuid materjalide paremaks muutmiseks tulevikus. Loodud materjale rakendati 2019 kevadsemestril.
The goal of this thesis is to create lab materials about a way of GUI testing for the course “Software Testing” (LTAT.05.006) at the University of Tartu. The thesis gives an overview of the motivation of this lab, introduces the created materials, analyzes feedback and makes suggestions for future improvements for the created materials. This lab was carried out in the 2019 spring semester.

Description

Keywords

Citation