Laenuvõtja maksejõuetuse modelleerimine

Date

2015

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Käesoleva bakalaureusetöö eesmärk on selgitada elulemusanalüüsi olemust ning rakendada seda laenude andmestikul. Esimeses peatükis selgitatakse elulemusanalüüsi mõistet. Edasi kirjeldatakse, kuidas kasutada Kaplan-Meieri meetodit elulemusfunktsioonile hinnangu leidmiseks ning log-rank testi elulemuskõverate erinevuse tuvastamiseks. Seejärel antakse ülevaade Coxi võrdeliste riskide mudelist. Teises peatükis rakendatakse eelnimetatud meetodeid Bondora laenude andmestikul, analüüsimaks klientide maksejõuetuks muutumist. Lisaks viiakse läbi näide elulemusfunktsiooni rakendamisest laenude tootluste arvutamisel.

Description

Keywords

elukestusanalüüs, elulemus, statistilised meetodid, mudelid, R (programmeerimiskeel)

Citation