Võimatu geomeetria sõlmepõhises maailmas

Date

2017

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Käesolev bakalaureusetöö annab ülevaate sõlmepõhisest maailmast ning kuidas selles kuju-tada võimatut geomeetriat. Kirjeldatakse sõlmepõhise maailma eeliseid võrreldes tavalise lähenemisega ja tuuakse välja töö käigus tekkinud probleeme. Töö käigus valmis programm, kus on implementeeritud sõlmepõhine maailm. Programmis on toodud näiteid kolme erinevat tüüpi võimatust geomeetriast.
This Bachelor's thesis gives an overview of node-based world and how to represent impos-sible geometry within it. It describes the advantages compared to the usual approach and brings out problems that arose. The result of this work is a program that implements node-based world. The program has examples of three types of impossible geometry.

Description

Keywords

Citation