Rahvusvaheliste koolirobootika õppematerjalide ülevaade ja eestindamise võimalused

Loading...
Thumbnail Image

Date

2012

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Töö käigus selgus, et materjale pole nii palju kui esmapilgul tundub, sest Robotics Projects Themes komplekt kujutab endast sisuliselt Robotics Engineering Vol 2 lihtsustatud versiooni – juhendmaterjalide kogus jäi aga sellegipoolest märkimisväärseks. Materjale annaks edukalt kasutada ka Eesti õppekavades, aga enamus nendest ei oleks täiesti ilma midagi muutmata kasutatavad, kui õpilasel puudub inglise keele oskus. Lisamure seisnes ka tähelepanekus, et põhikooli teisele astmele on raske, kui et pea võimatu, leida mingit projekti, mis kattuks nende ainekavadega või teemasid otseselt toetaks. Hea oleks, kui antud tööst tekiks veel tunnikavu lisaks ülalolevale, sest kasulikku materjali on palju. Võib-olla selguks, et keskendudes rohkem matemaatika teemadele, annaks midagi asjalikku ja huvitavat leida ka teisele õppeastmele. Emotsioon antud tööst on üldjoontes positiivne, kuigi tekkis probleeme .ISO failide avamisega, mistõttu olin sunnitud need lõpus lihtsalt lahti pakkima. Juhtus ka teisi ebameeldivaid üllatusi mõne kohaga töötades, aga lõpphinnang materjalide kasutajamugavusele ja meeldivusele on kõrge. Loodan, et need inimesed, kes hakkavad tegelema materjalide eestindamisega, saavad huvitava, kasuliku ja toreda kogemuse osaliseks.
During the research phase of LEGO MINDSTORMS NXT study materials, it turned out, that there was not as much material to go through as it had seemed at first. This was due to the fact, that the Robotics Projects Themes package was basically the same, as the easier version of Robotics Engineering Vol 2. The amount of the material was nevertheless remarkable. All of these materials can be successfully used in Estonian courses, but most of them would not be of any good, if nothing of them is translated or in some other way altered to fit better – at least if the users won’t know any English. An additional problem turned out to be finding the suitable material for the second level (secondary school) knowledge, since there were hardly any subjects that discussed something involving the NXT projects. Still, and thus even more, it would be good, if many more lesson plans were made to use all fitting material. Maybe in that process it would turn out, that there are after all some areas that can be addressed for example in mathematics. The emotion after this job remains positive, even though there were some problems regarding the .ISO files and some unpleasant surprises during the research of materials. In conclusion, the usability and pleasantness of the materials weights out bad experiences. I sincerely hope that people, who will be working with fitting the materials to Estonian needs, will have an interesting, useful and a pleasant experience also.

Description

Keywords

Citation