Kongl. May:tz Försäkring, gifwen samptlige allmogen å landet öfwer skiutz- und gästningz friheet emoot skiutzferdz penningars erläggiande

Date

1649

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Stockholm : Henrich Keyser