Health in the Baltic Countries 2001

Date

2002

Authors

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Description

Keywords

surmapõhjused, haigestumus, tervishoid, tervishoiustatistika, kulud, Läti, Leedu, arstid, haiglad, kasvajad, tuberkuloos, nakkushaigused, haiglaravi, traumad, reproduktiivtervis, demograafilised näitajad, statistika

Citation