Samariitlaste esmaabikursus 1938. a. 2. poolaastal. Grupipilt