Η Λογική εκ παλαιώντε και νεωτέρων / συνερανισθείσα. Υπό Ευγενίου Διακόνου του Βουλγάρεως ... Εκδοθείσα σπουδήτε και φιλοτίμω δαπάνη του Ελλογιμωτάτου και Εξοχωτάτου εν Ιατροφιλοσόφοις κυρίου Θωμά Μανδακάσου ...

Date

1766

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Εν Λειψία της Σαξονίας; εν τη Τυπογραφία του Βρεϊτκόπφ.