Kongl. May:tz nådige Resolution och Förklaring öfwer samptlige Allmogens Beswär, gifwen på Rijkzdagen i Halmstadh den 20. Februarii 1678

Date

1678

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Stockholm : Niclas Wankijff