Tartu ülikooli ajaloo-osakonna 1. kursuse statsionaarsed üliõpilased kohviõhtul Tartu ülikooli esimese ühiselamu saalis Aia (Vanemuise) t. 54 1941. a. kevadsemestril