Infektsionisti külastavate HIV-i nakatunute elukvaliteet ning HIV- nakkusega seotud stigma ja diskrimineerimine Eestis

Abstract

Description

Keywords

HIV, AIDS, elukvaliteet, diskrimineerimine, tervislik seisund, terviseteenused, sotsiaalteenused, sotsiaalmajanduslikud näitajad, hoiakud

Citation