Improvement of English Pronunciation of Russian Learners in a Russian School with the Estonian Language Immersion

Date

2015-06-10

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

’Kuulaja-sõbraliku’ (st. kuulajale kergesti arusaadavat) hääldamise omandamine on üks võimalustest olla arusaadav ja see eeldab edukat suhtlemist. Käesolev töö pakub hääldamise õpetamise meetodite ajaloolist ülevaate. Käesoleva töö peamine eesmärk on välja selgitada, kuidas venelaste inglise keele hääldamist parandada eesti keele hääldamise kaudu eesti keele kümblusega koolis. Magistri töö peamine eesmärk on teada saada, kas on mõttekas kasutada eesti keele vokaalide omadusi vene õpilaste inglise keele vokaalide hääldamise parandamiseks, kuna eesti ja inglise keele vokaalidel on palju ühiseid jooni. Kuulamisel tehtud diktaatide ja kriitilise kuulamise (õpilased ise loevad sõnu, teksti) testide alusel kogutakse vastavad andmed ja tehakse järeldused. Töö esimene osa annab ülevaate eesti, vene ja inglise keele vokaalide süsteemidest. Samuti on antud põhjused, miks on pööratud tähelepanu ainult teatud vokaalide hääldamise parandamisele. Töö eine osa tutvustab uuringu küsimusi, meetodeid, osavõtvate õpilaste arvu ja uuringu toiminguid, mida kasutatakse käesolevas töös. 22-liikmeline grupp 8. klassi õpilastest eesti keele kümblusega Tartu Annelinna gümnaasiumist jaotatakse kahte rühma ja mõlemad rühmad võtavad osa katsetest (diktaadid) nii alg- kui ka lõppstaadiumis, mis korraldatakse septembris 2013 ja märtsis 2014. Vahepealseid harjutusi teeb aga ainult üks rühm. Viidete osa sisaldab 53 allikat ja 5 lisa esitavad näitematerjali ja linke.

Description

Keywords

üliõpilastööd, magistritööd, õpetajakoolitus

Citation