Üliõpilaste tervislik seisund

Date

2014-06-20

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Bakalaureusetöö eesmärgiks on uurida, milline on Tartu Ülikooli ja Greifswaldi Ülikooli tudengite tervislik seisund kahel esimesel õppeaastal. Võrreldakse kahe kõrgkooli tulemusi omavahel, et selgusele jõuda, kas üliõpilaste tervislikku seisundit kirjeldavad tegurid on samasugused või erinevad. Samuti on eesmärgiks välja selgitada, milliseid omadusi hindavad tudengid oma tulevase ameti juures kõige enam ning kas ootused on õpingute jooksul muutunud või mitte.

Description

Keywords

andmeanalüüs, klasteranalüüs, korrelatsioonanalüüs, t-test, Fisher`i täpne test

Citation