Metoodika arendus tekstiilivärvide uurimiseks looduslike punaste värvainete näitel

Date

2016

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Käesoleva töös anti ülevaade erinevatest punastest värvainetest, nende keemilisest koostisest ning kasutamisest, värvainete uurimise vajalikkusest ning selle juures esinevatest probleemidest, samuti ekstraheerimis- ja analüüsimeetoditest. Praktilise töö käigus koguti erinevaid punaste värvainete allikaid (punavärvik, košenill jne), teostati nendega värvimiskatseid ja hiljem kiududest värvaine komponentide ekstraheerimist. Erinevatel värvaine standardite värvimisetappidel saadud lahuseid ja kiududest välja ekstraheeritud värvilahuseid analüüsiti, kasutades HPLC-QQQ-MS ning ESI-ja MALDI-FT-ICR-MS meetodeid. Nende meetodite abil töötati välja ühtne metoodika tundmatutest tekstiiliproovidest punase värvaine tuvastamiseks. Väljatöötatud metoodikat rakendati Eesti Rahva Muuseumist ja erakogust saadud proovidele. Antud töös väljatöötatud metoodikat on hiljem võimalik laiendada kõikide erinevate toonidega värvainete analüüsimiseks.

Description

Keywords

tekstiili värvained, HPLC-MS, MALDI, ESI, FT-ICR-MS

Citation