Viktor Masingu raamatu "Jätku leiba!" esitlus Eesti Looduseuurijate Seltsis