Eesti alaliste elanike määratlemine registripõhises loenduses

Date

2015

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Järgmine Eesti rahva ja eluruumide loendus planeeritakse läbi viia registripõhiselt. Üks olulisemaid teemasid loenduste puhul on üldkogumite määratlemine, et kõik isikud ja eluruumid saaksid igas riigis ühekordselt loendatud. Käesoleva magistritöö eemärk on registrite andmete põhjal määratleda loenduse isikute üldkogum 2014. aasta lõpu seisuga. Eesti alalisi elanikke prognoositi koostöös teiste Tartu Ülikooli magistrantidega erinevatel eeldustel logistilise- ja lineaarse regressiooniga ning diskriminantanalüüsiga. Töö autori poolt läbi viidud logistilise regressioonanalüüsiga eristusid registri andmete põhjal kõige paremini residendid mitte residentidest 7–16-aastaste hulgas, kuid kõige raskemini 23–62-aastaste meeste hulgas. Tööd üldkogumi määratlemisega jätkatakse, kasutades analüüsist tehnilistel põhjustel välja jäänud registreid ning kontrollrühmasid täpsustatakse antud magistritöö ettepanekute põhjal.

Description

Keywords

loendused, alaline rahvastik, andmeregistrid, regressioonanalüüs

Citation