Lähedaste retseptor-anioon seondumisafiinsuste eristamine TMR meetodil

Date

2016

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Käesolevas töös mõõdeti sorbaadi, heksanoaadi ja naprokseeni aniooni seondumisafiinsused (logKass) 23 uurea, indooli, karbasooli ja indolokarbasooli fragmentidel põhinevatele sünteetilistele retseptoritele. Kokku määrati 69 absoluutset seondumiskonstanti. Igale anioonile koostati kooskõlalised seondumisskaalad, mis kombineeriti tuumamagnetresonants (TMR) spektromeetrilise tiitrimise teel mõõdetud suhtelistest seondumiskonstandidest (ΔlogKass) ja UV-Vis spektrofotomeetrilisel või TMR spektromeetrilisel tiitrimisel saadud absoluutsetest seondumiskonstandidest. Saadud tulemused näitavad väga head kooskõla erinevate ΔlogKass mõõtmiste vahel, mis on saavutatud tänu TMR meetodi väga kõrgele täpsusele. Seetõttu on käesolevas töös võimalik eristada seondumisafiinsusi, mis erinevad teineteisest vaid 0,05 logKass ühiku võrra.

Description

Keywords

karboksülaadid, supramolekulaarne keemia, molekulaarne äratundmine, peremees-külaline seondumine, sünteetilised retseptorid

Citation