Lesta (Platichthys flesus trachurus) vanuselise koosseisu modelleerimine Küdema lahe andmestiku põhjal – kahe meetodi võrdlus

Date

2015-07-20

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Description

Keywords

zooloogia, ihtüoloogia, bioloogia, lest, kalad, meetodid, modelleerimine (teadus)

Citation