„Frosken, hvor er du?“ – syntaktisk kompleksitet i skriftlige fortellinger av estiske innlærere av norsk som fremmedspråk

Date

2013

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Foreliggende oppgave har til hensikt å kartlegge norsk innlærerspråk til studenter med estisk som morsmål ved å analysere studentenes skriftlige produksjon. Fokuset ligger ved tilegnelsen av de forskjellige syntaktiske strukturer og den syntaktiske kompleksiteten. Formålet er å sammenlikne den syntaktiske kompleksiteten i studentenes tekster på to forskjellige utviklingsnivåer – nybegynnere og mellomnivå, samt å se på hvordan deres mellomspråk forholder seg til målspråket, det vil si tekstene til morsmålstalende informanter.

Description

Keywords

norra keel, süntaks, keeleõpe, teise keele omandamine

Citation