Üliõpilaste stress

Date

2013-06-12

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Bakalaureusetöö teema pärineb Tartu Ülikooli arstiteaduskonnast, kus uuriti üliõpilaste tervislikku seisundit seoses õppekoormuse ja elusündmustega. Ankeetküsitlused viidi läbi aastatel 2009 - 2012 koostöös Greifswaldi Ülikooliga. Bakalaureusetöö eesmärgiks on kirjeldada Tartu Ülikooli arstiteaduskonna tudengite stressitaset erinevatel kursustel. Uuritakse kas ja kuidas on stressi komponendid seotud tudengite elu ja heaolu kirjeldavate tunnustega (näiteks sugu, eriala, tervisekaebused jne). Lisaks vaadeldakse, kui hästi sobituvad stressitaset kirjeldavad küsimused faktoritesse. Töö koosneb viiest peatükist. Esimeses peatükis antakse ülevaade küsimustikust ja andmetest, mida on kasutatud edasises analüüsis. Teine peatükk sisaldab töös kasutatud meetodite kirjeldust. Kolmandas peatükis antakse andmete üldine kirjeldus. Neljandas peatükis vaadeldakse selgitava faktoranalüüsi tulemusi ja võrreldakse neid stressi küsimuste jaotumisega kolmeks komponendiks. Viiendas peatükis vaadeldakse stressi komponentide seoseid tudengite elu ja heaolu kirjeldavate tunnustega. Kogu analüüs toimub kursuste kaupa. Andmete analüüsiks on kasutatud tarkvarapaketti SAS.

Description

Keywords

Citation