Tartu ülikooli 4. aasta farmaatsiaüliõpilased 7. mail 1935. Grupipilt