Berättelse om dhen Swenske Extraordinarie Ambassad. Hans Excell. Rijkz Rädetz och General Gouverneurens i Skåne Herr Johan Gyllenstiernas solenne intåg i Kiöpenhambn hållen den 3. April, såsom och om dhes sedermehra hafde Audience hoos dheras Kongl. May:ter och Högheter aff Danmarck tagen uthur een dher om i Kiöpenhambn uppå Tyska språket tryckt Relation

Date

1680

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Stockholm : Niclas Wankijff

Abstract

Description

Keywords

Estonica kogu, Gyllenstierna, Johan, 1635-1680

Citation