Tartu. Tartu ülikooli peahoone taastamistööd 1944. a.