Paisktabeliprintsiibi õpetamine ülikoolikursustel

Date

2019

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Paisktabel on andmestruktuur, mida õpetatakse Tartu Ülikooli teise aasta informaatikatudengitele. Käesolev töö uurib, kuidas õpetatakse sama teemat teistes Eesti ja välismaa ülikoolides. Uurimuse käigus vaadatakse läbi mitmete ülikoolide loengumaterjalid ja esitatud ülesanded. Töö eesmärgiks on teada saada kas teised ülikoolid õpetavad antud teemat teistmoodi kui Tartu Ülikoolis ning kuidas nende lähenemine erinev on. Selle informatsiooni põhjal on võimalik parendada paisksalvestuse teema õpetamist Tartu Ülikoolis. Töö eesmärk saavutatakse kogutud materjali analüüsides.
Hash tables are one of the data structures that second year Computer Science students have to learn at the University of Tartu. This paper examines how other universities in Estonia as well as other universities around the world approach teaching the same subject. The paper details the information and exercises presented in different university courses. The aim of the paper is to see whether teaching hash tables is accomplished differently in other universities other than the University of Tartu as well finding out where the differences lie. The information obtained can be used to improve the teaching of has tables at the University of Tartu. The purpose is achieved by analysing the materials collected during the research process.

Description

Keywords

Citation