NumPy õppematerjali koostamine gümnaasiumi valikkursusele "Tarkvaraarendus"

Date

2019

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Bakalaureusetöö eesmärk oli andmetöötlust lihtsustava mooduli tutvustamine ja õpilaste silmaringi laiendamine. Sellega seoses koostati eestikeelne NumPy õppematerjal gümnaasiumi valikkursusele „Tarkvaraarendus“. Materjali kasutati valikkursusel lisamaterjalina kahemõõtmeliste andmestruktuuride teema juures. Selle sobivust sihtrühmale analüüsiti tagasiside küsimustiku põhjal. Töös keskendutakse valikkursuse kontseptsiooni tutvustamisele, õppematerjali loomist toetavatele mudelitele ja NumPy õppematerjali koostamise protsessile.
The aim of this Bachelor’s thesis was to introduce the NumPy module for data processing and to expand students’ knowledge in this field. For this, a study material was compiled in Estonian for the high school elective course „Software Development“. The material was used as an additional material in this course on the topic of two-dimensional data structures. Its suitability for the target group was analyzed on the basis of a feedback questionnaire. In the thesis, the focus is on introducing the concept of elective course, models supporting the creation of study materials and the process of creating NumPy learning materials.

Description

Keywords

Citation