Linnasisese liikuvuse uurimine mobiilside andmete põhjal

Date

2017

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Selle töö eesmärk on näidata, et mobiilside andmetel on potentsiaali inimeste liikumise uurimiseks linnades. Mobiilside andmeid kogutakse pidevalt mobiilsideoperaatorite poolt ning seda on võimalik kasutada kui pidevat inimeste liikumise allikat. See töö püüab leida inimeste mobiilside aktiivsuse põhjal nende tähtsad kohad nagu kodu ja töö. Täpsete liikumismustrite leidmine osutus raskeks, kuna mobiilside andmed on ebatäpsed suurte sidemastide katvusalade tõttu ning kuna ühest asukohast tulenevaid kõnesid võib vastu võtta üks mitmest seda kohta teenindavatest mastidest. Leiti mõningased mustrid erinevate inimeste liikumises, kuid täpsemate kesklinna ning äärelinna kommuunide leidmiseks on vaja rakendada rohkem meetodeid. Inimeste liikumise uurimine annab ülevaate, kuidas saab paremini linnasid planeerida. Sellest võib kasu olla transpordivõrgustiku arendamises, mobiilsidevõrkude parandamises, ning lisaks annab võimaluse kindlatele sihtrühmadele reklaami levitamiseks.
The aim of this thesis is to show that CDR (Call Detail Record) data holds potential in analysing human mobility in urban areas. CDR data is continuously gathered by mobile service providers, and it can be used as relatively low-cost and endless source of human displacement. This work tries to find meaningful places like people's work and home locations based on their cellular activity. Finding clear patterns proved difficult because CDR data tends to be imprecise due to large coverage areas and handovers between cellular towers. Some common paths between people were recognised; however, finding clearer urban and suburban communities would need applying more methods. Analysing human mobility patterns gives an overview on how to better plan urban areas. It can benefit in transportation, improving cellular networks, and also give input for targeted advertisement.

Description

Keywords

Citation