Vaba juurdepääsuga e-kursused kõrgkoolis. Kursuse “Programmeerimise alused” näide

Date

2017

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Viimastel aastatel on vaba juurdepääsuga e-kursuste ehk MOOCide kaasamine kõrgharidusse järjest kasvav nähtus. Käesolevas bakalaureusetöös uuritakse, millised on erinevad võimalused arvutiteaduse alaste MOOCide käsitlemiseks kõrgkoolides. Selleks, et hinnata üliõpilaste kokkupuudet ja suhtumist MOOCidesse, viiakse antud töö raames läbi pilootküsitlus Tartu Ülikooli üliõpilaste seas. Töö teises pooles analüüsitakse kursust “Programmeerimise alused” ning vastava kursuse lõpuküsitlust, mille tulemusena pakutakse välja soovitusi, kuidas võiks kursust läbi viia järgnevatel õppeaastatel.
In recent years, the involvement of massive open online courses in higher education is a growing phenomenon. The purpose of this Bachelor Thesis is to research, what are the different options to use computer science MOOCs in higher education institutions. In order to assess university students previous contact and attitude towards MOOCs, the author will carry out a survey among the students of the University of Tartu. On the second part, the course “Introduction to programming” and its end poll will be analysed. As a result, the author will provide suggestions, how to adjust the course for coming academic years.

Description

Keywords

Citation