ספר עמק הלבה בולל שאלות ותשומת בענינים ררבר! על פי חקור דין ומש א מתן של הלכה. ובסוף הספר נלד! מאמר נחמד על מצות מילה אשר תן ד׳ אותי משה אהרן במוהרד ישדאל יל אלופץ החופ״ק חאלוי בעהמ־וו ספר צור תעודה

Date

1890

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Warszawa