Nomenfrasens morfosyntaks hos tospråklige estisk-norske barn

Date

2021

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Denne oppgaven vil bidra til å finne ut mer om tospråklig utvikling i konteksten av estisk-norsk tospråklighet, et språkpar som er relativt uutforsket. Oppgaven undersøker språkbruken til estisk-norske barn i Norge som bruker både estisk og norsk daglig. Nærmere bestemt handler undersøkelsen om nomenfrasens morfosyntaks, dvs. bruk av ulike former av substantiv, adjektiv, pronomen og tallord1, samt deres samsvar med andre ord innen en nomenfrase – setnings- eller ytringsledd «som inneheld eit substantiv eller eit pronomen aleine eller i lag med eitt eller fleire tillegg (Theil, 2018).» For å få et mer nyansert bilde av faktorene som har effekt på språkbruk, ser jeg på nomenbruk i sammenheng med språklig innputt, dvs. språket som er brukt rundt og i samtale med barnet, og til en viss grad med språklig output, dvs. språket som barnet selv bruker.

Description

Keywords

Citation