Kongl. May:tz wår allernädigste Konungs och Herres Ordningh och Stadga om Inseglat Paper eller Charta Sigillata, giordh widh Rijkzdagen i Stockholm åhr 1660

Date

1660

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Stockholm : Henrich Keyser