Lähisuhtevägivalla ohvritele pakutav ohvriabi Eestis Istanbuli konventsiooni valguses

Date

2018

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Description

Keywords

Euroopa Nõukogu naistevastase vägivalla ja perevägivalla ennetamise ja tõkestamise konventsioon (2011)

Citation