Estonia, Health System Performance Assessment: 2009 snapshot

Date

2010

Authors

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Description

Keywords

tervishoid, tervishoiukorraldus, hinnangud, haigestumus, tervisekäitumine, suremus, sotsiaalmajanduslikud näitajad, töötervishoid, vee kvaliteet, õhu kvaliteet, tööturg, sotsiaalprobleemid

Citation