Vastuvõtt Tartu ülikooli õpperühmadevahelise konkurssülevaatuse võitjatele ülikooli uues kohvikus 1979. a.