Veebirakendus prantsuse keele sõnavara õppimiseks

Date

2019

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Käesoleva lõputöö tulemusena valmis veebirakendus prantsuse keele sõnavara õppimiseks. Töös on välja toodud varasemalt kasutusel olnud lahendused ning nende puudused, mille järel on põhjalikult kirjeldatud veebirakenduse arendamise etappe. Selgitatud on rakenduse arendamise aluseks olnud nõudeid ning kirjeldatud arhitektuurilisi valikuid ja kasutatud tehnoloogiaid. Lühidalt on räägitud rakenduse disainipõhimõtetest ning välja on toodud ka kuvatõmmised rakenduse põhivaadetest koos lühiselgitustega, missugused funktsionaalsused vastavates vaadetes on lahendatud. Viimasena on nimetatud mõned arendused, mida on võimalik tulevikus lahendada, et rakendus toetaks veelgi rohkem prantsuse keele õppimist ning oleks potentsiaalselt rohkem kasutatavam.
As a result of this bachelor’s thesis, web application was made for learning French vocabulary. In the writing, there have been brought out solutions with all the faults which have been previously in use. After that has been thoroughly described the steps of developing the application. There have been explained the requirements which have been the basis for developing the web application as well as the architectural choiches and used technologies. Shortly has been written about application’s design principles and brought out screenshots about application’s main views with short explanations which functionalities have been solved in the corresponding views. Lastly, there have been pointed out some developments which can be done in the future in order for the application to support learning French vocabulary even more and to be potentially more used.

Description

Keywords

Citation