Delta õppehoone visualisatsioon - agentide loogika

Date

2019

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Käesolev bakalaureusetöö kirjeldab Delta õppehoone visualisatsiooni edasiarendust. Töös esmalt kirjeldatakse lähtekoodi algseisu ja selle parandusi. Töö põhiosas antakse töö käigus implementeeritud agentide loogika kirjeldus. Uus agentide loogika implementeeriti, et muuta agentide käitumist realistlikumaks ja parandada visualisatsiooni jõudlust. See saavutati kahekihilise rajaleidmise algoritmi implementeerimisega, eelnevalt arvutatud radade mõjutamisega ja agentide rühmitamisega. Töö lõpus kirjeldatakse arendatud rakenduse jõudlust ja töökindlust.
The work in this Bachelor’s thesis is a continuation of the Delta Building Visualization project. Firstly, the initial state of source code and its refactoring is described. The main part of this thesis is about the implementation of new agent logic. The new agent logic was implemented to make the agents behavior more realistic and to improve the performance of the visualization. It was done by implementing two layered pathfinding, modifying the precalculated paths and agent grouping. Lastly, the testing of the performance and the stability of the project is described.

Description

Keywords

Citation