Sweriges Rijkes Ständers Besluth, som aff them enhälleligen giordes på then allmenne Rijkzdagh, som höltz i Stockholm den 3. Novembris åhr 1660

Date

1660

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Stockholm : Heinrich Keyser