Interaktiivse veebiõpiku loomine ainele "Sissejuhatus andmebaasidesse"

Date

2019

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Bakalaureusetöö eesmärgiks oli interaktiivse veebiõpiku arendamine ainele "Sissejuhatus andmebaasidesse", mis võimaldaks sessioonõppe õppuritel kui ka teistel andmebaaside huvilistel iseseisvalt teadmisi kinnistada. Töö käigus valmis veebirakendus, milles on võimalik lahendada ülesandeid vastu päris andmebaasi, ning õpikutekstid. Rakendus keskendub PostgreSQL-i õpetamisele. Töös on uuritud sagedasi SQL-i õppimisel esinevaid raskusi ja sarnaseid veebirakendusi ning kirjeldatakse valminud rakendust tehnilisest küljest.
The aim of this bachelor thesis was to create an interactive web textbook for course "Introduction to Database". The web application allows users to solve exercises in a real database. PostgreSQL was chosen as the SQL dialect. The author of this thesis also wrote textbook texts. An overview of similar existing web applications, common difficulties of learning SQL and a technical description of application's implementation is also presented.

Description

Keywords

Citation