Eesti sporthobuste täkkude geneetiline hindamine

Date

2014-06-16

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Käesolev bakalaureusetöö keskendub eesti sporthobuste täkkude aretusväärtuste hindamisele nende järglaste ülevaatustulemuste põhjal. Selleks on kasutatud kolme erinevat meetodit, mida teoreetilises osas tutvustatakse. Parema ülevaate saamiseks on kõikide analüüsitud hobuste jaoks arvutatud soolised ja vanuselised erinevused. Kasutatud on 2011.-2013. aastate andmeid, kusjuures neis on kirjeldatud 510 erinevat hobust, kel 236 erinevat isa. Andmetes on hinnangud kümnele erinevale tunnusele, mille jaoks aretusväärtused leitakse. Samuti on leitud korrelatsioonimaatriks. Kümme täkku on võetud lähema vaatluse alla, et välja selgitada arvutuste ja reaalsuse kooskõla.

Description

Keywords

aretusmeetodid, arvdiagrammid, hobusekasvatus, hobusetõud, korrelatsioonianalüüs, matemaatiline statistika, põlvnemine, selektsioon, statistiline analüüs, statistiline andmetöötlus, tõuloomade hindamine, tõuparandus, täkud

Citation