XXII üliõpilaste teaduslik konverents : (pühendatud Suure Sotsialistliku Oktoobrirevolutsiooni 50-nda aastapäevale) : 30. märts - 2. aprill 1967. a.

Date

1967

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Riiklik Ülikool