Praktikumimaterjal: Veebirakenduse testimise automatiseerimine

Date

2018

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Antud bakalaureusetöö põhieesmärgiks on praktikumimaterjalide loomine veebirakenduse testimise automatiseerimise kohta ainesse “Tarkvara testimine (MTAT.03.159)”, mida loe-takse Tartu Ülikoolis. Kirjeldatakse loodud materjale, analüüsitakse tudengite tagasisidet ja antakse ettepanekuid edaspidiseks arenduseks.
The main goal of this bachelor’s thesis is to create lab materials about Automated Web-Application Testing for the course „Software Testing (MTAT.03.159)” in University of Tartu. Materials produced for this lab will be introduced, feedback gathered from students is analysed and there are suggestions for future improvements.

Description

Keywords

Citation