Metsatulekahjude simulatsioon reaalajas

Date

2019

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Käesolevas bakalaureusetöös antakse ülevaade metsatulekahjude tekke, tule leviku ja tüüpide kohta. Nende andmete põhjal implementeeritakse mängumootoris Unity metsatulekahju simulatsioon, mis näitab reaalajas tule levikut, arvestades erinevaid tegureid nagu näiteks materjali niiskus, temperatuur, maastiku tõus ja langus ning tuule kiirus. Simulatsiooni sisendiks on kasutajal võimalik sisestada laserskanneerimise ja satelliitfoto andmed, mille põhjal genereeritakse vastav maastik. Samuti võimaldab programm erinevaid maastikke genereerida protseduuriliselt. Rakendust edasi arendades saab sellest teha näiteks õpetliku mängu, mis näitaks, millist ohtu metsatulekahju kujutab. Samuti sobiks see ka reaalsete olukordade läbimängimiseks ning tuletõrjujate väljaõppeks ja aitaks koostada paremaid plaane metsatulekahjude avastamiseks ja kustutamiseks.
This bachelor thesis gives an overview of different wildfire types, causes of ignition and spreading. All this data will be used for making a simulation in Unity game engine that can show the spreading of wildfire in real-time depending on humidity, temperature, landscape and wind speed. User can input laser measuring data images and satellite photo to generate real landscape. The simulation can also procedurally generate random landscape. In case of further development, it can be used as instructive game to illustrate how big of a threat wildfire can be. With sufficient improvements it can be used for making better plans for real-life situations to detect and extinguish forest fires.

Description

Keywords

Citation