Anacreontis Carmina, cum Sapphonis et Alcaei fragmentis = Hai tu Anakreontos odai, kai ta tes Sapphus, kai ta tu Alkaiu leipsana

Date

1757

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Glasguae Foulis