Tartu linna terviseprofiil

Abstract

Description

Keywords

demograafilised näitajad, sündimus, suremus, haigestumus, sotsiaalne kaasatus, tööturg, tööhõive, lapsed, noored, koolid, lasteaiad, tervisekäitumine, keskkond, keskkonnatervis, spordirajatised, kuritegevus, õnnetused, tervisedendus, alkohol, narkootikumid, suitsetamine, terviseteenused, tervishoid, nõustamine, immuniseerimine, vaktsineerimine

Citation