Artur Linkberg, Kaljo Põder ja Henno Tikko tsiviillennuväljal sanitaarlennuki juures enne väljalendu