D-glükoosist hüdrotermiliselt sünteesitud osaliselt grafitiseerunud süsinike mikrostruktuuri uurimine SANS ja WAXS meetoditega

Date

2022

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Ebakorrapärase sp2 struktuuriga süsinikmaterjalid on kasutusel paljudes erinevates valdkondades tänu struktuuriomaduste suurele varieeruvusele. Süsinikmaterjali optimaalseks rakendamiseks tuleb aga täpselt välja selgitada nende rakendamise seisukohalt olulised struktuuriomadused. Süsinikmaterjalide analüüsiks kasutatakse aina enam WAS ja SAS meetodeid, mis võimaldavad ära kirjeldada laia suurusjärgu struktuuriüksuseid. Tavaliselt kasutatakse neid meetodeid eraldiseisvatena aga selles töös rõhuti meetodite vaheliste seoste loomisele läbi nelja uuritava materjali struktuuriomaduste leidmise. Töös leiti WAXS meetodil Rulandi ja Smarsly algoritmiga 13 ja SANS meetodil mudelivaba graafilise analüüsiga 13 süsinike struktuuri kirjeldavat parameetrit. Ilmnes materjali korrapära sõltuvus pürolüüsi temperatuurist ning empiiriline seos tõestas, et meetodite kombineeritud kasutamine on õigustatud ebakorrapäraste süsinikmaterjalide struktuuri uurimisel.

Description

Keywords

ebakorrapärane süsinik, graafiline analüüs, SAS, süsinik, kõva süsinik

Citation