Jaoskonnaarstide Seltsi juhatus 26. juunil 1937. a. Grupipilt