Samaaegses droonisegamises ja -tuvastuses enesehäirete eemaldamiseks kasutatava analoogmooduli juhtimine

Date

2020

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Droonid on kiirelt arenev ja kasvav turg. Kuigi nende kasutuselevõtt on toonud kaasa palju võimalusi, on antud tehnoloogiaareng tekitanud ka teatud probleeme. Droone võib kasutada pahatahtlikult ja kuritegelikel eemärkidel. Selleks, et keelatud tegevusi droonidega piirata, on vaja neid tuvastada ja tõrjuda. Droone on võimalik tuvastada monitoorides nende raadiosidet. Sama raadiosidet on võimalik ka segada ja sellega neid tõrjuda. Selleks, et mõlemat samaaegselt teha, on vaja rakendada ühes sagedusvahemikus töötav täisdupleks (in-band full-duplex IBFD) raadiot. Täisdupleks raadio rakendamiseks on vaja lahendada sellega kaasnevaid probleeme. Antud töös tutvustatakse täisdupleks raadio põhimõtet, selle puudused ja kuidas neid lahendada. Samuti antakse ülevaade täisdupleksit võimaldavast analoogmoodulist ning luuakse selle juhtsüsteem. Seejärel katsetatakse kogu süsteemi efektiivsust erinevates situatsioonides. Viimaks näidatakse, et tänu arendatud süsteemile, on võimalik droone samaaegselt segada ja tuvastada. In english: The market for drones is growing fast and with that comes problems. They are being used in malicious intent and for criminal activity. To combat that, you need to detect and distrupt them. For detection you can analyze radio frequencies and to distrupt you can jam their signals. But you can not do them at the same time. One way to do them at the same time is to implement an in-band full-duplex (IBFD) radio system. In this work we explain what an IBFD radio is and what are its problems. The main focus is to develop a control system for an analog selfinterference canceler. The whole system is tested in various setups. Finally the system is used to jam and detect drones at the same time.

Description

Keywords

droonid, täisdupleks, FPGA, drones, full-duplex

Citation